အဆက်အသွယ်မရှိသော AXLE အမှတ်အသား

  • Non-contact axle identifier

    အဆက်အသွယ်မရှိသော axle အမှတ်အသား

    နိဒါန်း ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အဆက်အသွယ်မရှိသော axle identification system သည် လမ်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသော ယာဉ် axle detection sensors မှတဆင့် ယာဉ်ဖြတ်သန်းသွားသော axles အရေအတွက်ကို အလိုအလျောက် မှတ်မိပြီး သက်ဆိုင်ရာ စက်မှုကွန်ပြူတာသို့ သက်ဆိုင်သည့် identification signal ကို ပေးပါသည်။ဝင်ပေါက်ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ပုံသေ overrunning station ကဲ့သို့သော ကုန်စည်တင်ဆောင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်၏ အကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ဒီစနစ်က နံပါတ်တွေကို အတိအကျ သိရှိနိုင်မှာပါ...